Niepoprawny kod mapy (Bezpieczeństwo) lub zestawu (Mapy zagrożenia powodziowego).
Powrót do aplikacji.

nobody  (Instalacja współdzielona, Organizacja: brak (-1), Okreslenie organizacji: org_domyslna, Admin instancji: T, Admin organizacji: brak danych)
pl
13.8.2318.4 (108)